Дефекти на канализациона мрежа на 12.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Фетка Наскова -реконструкција на ревизиона шахта на фекална канализација

ул. Питу Гули (Ореов лад) – времено поствување на бетонски капак врз ревизиона шахта на место каде е украден метален шахтов капак

ул. 3-та МУБ , ул. Октомвриска револуција, ул . Доне Божинов, ул. 11 Октомври и ул. 11 Ноември – контрола и чистење на сливници и сливни решетки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *