Дефекти на канализациона мрежа на 13.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Ангел Дуцо -реконструкција на фекален приклучок

ул. 40 нас. Карпош -отпушување на уличен фекален канал

ул. Никола Тесла пред бр. 46 – чистење на фекален приклучок

ул. Титова Митровачка – чистење на ревизиони шахти на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *