Дефекти на канализациона мрежа на 13.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 11 Ноември (после мост над автопат) – реконструкција на дел од фекален канал

ул. 120 – чистење на улична фекална канализација

ул. ЈНА пред бр. 1 – чистење на канализациона шахта на фекален приклучок

ул. Анѓа Ранковиќ – чистење на улична фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *