Дефекти на канализациона мрежа на 14.02.2022

Published by Сашо Јаневски on

Ул. Бошко Буха (на спој со Бајрам Шабани) – промена на шахтов капак

Ул. 40 нас. Карпош- трет ден чистење уличен фекален канал

Ул. Народна Револуција -чистење приклучок

Ул. Октомвриска Револуција – бетонирање темел за семафор


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *