Дефекти на канализациона мрежа на 14.10.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 542 бр. 2 нас. Стари лозја -чистење на септичка јама

Контрола на функционалност на сите елементи на атмосферска канализација низ градот со интервенции по евентуална откриена дисфункционалност на истите


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *