Дефекти на канализациона мрежа на 15.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Тоде Думба – реконструкција на фекална канализација

ул. 11 Ноември; ул. Х. Т. Карпош; ул. 4-ти јули; ул. Страшко Арсов – чистење на атмосферска канализација

транзитен центар Табановце – чистење на септички јами;

ул. Октомвриска Револуција – чистење приклучна фекална канализација

ул. 42 нас. Карпош – пробивање на запушена фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *