Дефекти на канализациона мрежа на 15.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов – чистење на атмосферска канализација

ул. Анѓа Ранковиќ бр. 9 – чистење на фекален приклучок

ул. 11 Ноември – чистење на сливници


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *