Дефекти на канализациона мрежа на 15.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. Тонко Димков -реконструкција на фекална канализација

ул. 326 нас. А. Чешма – целосно чистење на улична фекална канализација

ул. Страшо Пинџур – поправка на елементи на атмосферска канализација

ул. Октомвриска револуција – чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.