Дефекти на канализациона мрежа на 16.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација

ул. Ѓуро Ѓаковиќ – реконструкција на фекален приклучок

ул. Никшиќка -санирање на дефект на фекална канализација

ул. Н. Ј. Вапцаров – контрола и по потреба чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *