Дефекти на канализациона мрежа на 17.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. Тонко Димков -реконструкција на фекална канализација

ул. Ѓуро Ѓаковиќ – реконструкција на фекален приклучок

ул. 11-ти Октомври -чистење на приклучна фекална канализација

ул. Октомвриска револуција и ул. 3-та МУБ – контрола и чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *