Дефекти на канализациона мрежа на 18.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од атмосферска канализација

ул. Средорек бр. 109 – отпушување на фекален приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *