Дефекти на канализациона мрежа на 19.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска Револуција-крак према ул. Моша Пијаде -чистење на сливници

ул. Ѓорче Петров, ул. Бранко Радичевиќ и ул. Михајло Пупин -чистење на атмосферска канализација

ул. Браќа Рибар- отпушување на фекален приклучок

населба Черкези (пред училиште) – санација на дефект на улична фекална канализација

ул. Видое Смилевски -Бато крак – санација на дефект на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *