Дефекти на канализациона мрежа на 19.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Србо Томовиќ бр. 30 – чистење на приклучок на фекална канализација

ул. Ристо Романовски бр. 33 – чистење на приклучок на фекална канализација

ул. И. Л. Рибар бб – чистење на септичка јама

ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *