Дефекти на канализациона мрежа на 19.12.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Србо Томовиќ пред бр. 31 -реконструкција на елементи на фекална канализација

ул. 11 Октомври (пред џамија) – реконструкција на елемент на фекална канализација

ул. Ѓуро Пуцар- Стари (во близина на спој со ул. М. Пупин) -реконструкција на елемент на фекална канализација

ул. Кирил и Методи пред бр. 58 -реконструкција на елемент на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *