Дефекти на канализациона мрежа на 20.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Моша Пијаде бр. 30 -реконструкција на фекален приклучок

ул. Руѓер Бошковиќ бр. 9 – чистење на уличен фекален канал

ул. Гоце Делчев бр. 1 – чистење на фекален приклучок

ул. 11 Октомври (лента за излез за Скопје) – чистење на уличен фекален канал


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *