Дефекти на канализациона мрежа на 21.04.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 16 бр. 36 нас. И. Тричковиќ – приклучок на фекална канализација

ул. Трајко Јовановски – чистење на улична фекална канализација

ул. Октомвриска Револуција и ул. 3-та МУБ – чистење на сливници и сливни решетки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *