Дефекти на канализациона мрежа на 21.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Октомвриска револуција (спој со ул. Пиринска Македонија) -реконструкција на атмосферска канализација

ул. Никола Тесла бр.93 -чистење на септичка јама

ул. Доне Божинов бр. 85 – чистење на септичка јама

ул. АВНОЈ -крак према Бабин дол -поправка на елемент на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *