Дефекти на канализациона мрежа на 21.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

крак од ул. Тонко Димков -реконструкција на фекална канализација

ул. Димитар Влахов – чистење на фекален приклучок

ул. Страшко Симонов, ул. 3-та МУБ, ул. Октомвриска револуција, ул. 11 Октомври, ул. 11 Ноември и сите улици од централното градско подрачје – контрола и чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *