Дефекти на канализациона мрежа на 22.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Бајрам Шабани (спој со ул. 3-та МУБ) – промена на сливен канал и сливна решетка на атмосферска канализација

ул. 3-та МУБ – чистење на приклучна фекална канализација

ул. Страшко Арсов – чистење на приклучна фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *