Дефекти на канализациона мрежа на 23.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Питу Гули -чистење на приклучен фекален канал

чистење на септичка јама во круг на претпријатие Стил кон ДООЕЛ Младо Нагоричане

ул. Бајрам Шабани -чистење на сливна решетка


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *