Дефекти на канализациона мрежа на 24.11.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Бранко Радичевиќ (пред спој со ул. Ѓорче Петров) – реконструкција на пропадната фекална канализација

ул. 181 бр. 10 а нас. Карпош – чистење на приклучен фекален канал

крак од ул. Тонко Димков – реконструкција на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *