Дефекти на канализациона мрежа на 25.02.2022

Published by Сашо Јаневски on

Ул. Др. Рибар -отпушување на улична фекална канализација;

Ул. Миле Кипра-чистење на уличен фекален канал;

Ул. Октомвриска Револуција -чистење на уличен фекален канал

Ул. Титова Митровачка -чистење сливници на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *