Дефекти на канализациона мрежа на 25.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 438 нас. Иго Тричковиќ – чистење на септичка јама

ул. 1 нас. Долно Којнаре – отпушување фекален канал

ул. 3-та МУБ -чистење сливници на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *