Дефекти на канализациона мрежа на 25.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 425 бр. 48 нас. Иго Тричковиќ – чистење на септичка јама

ул.Бајрам Шабани пред бр. 96 – чистење на фекален канал

ул. Октомвриска Револуција (парк за миленици) -изработка на атмосферска канализација

ул. 70 нас. Карпош – чистење на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *