Дефекти на канализациона мрежа на 25.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 11 – приклучок на фекална канализација

ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од фекална канализација

ул. 11 Ноември – чистење на елементи и главна линија на атмосферска канализација

ул. АВНОЈ и ул. Титова Митровачка – чистење на сливници


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *