Дефекти на канализациона мрежа на 26.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Киро Фетак пред бр. 10 – чистење на фекален приклучок

пристапен пат до с.Проевце (мост преку река Кумановка) – чистење на фекална канализација

ул. Октомвриска револуција – изработка на атмосферски канал за Парк за миленици

ул. 3-та МУБ – санација дел од атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *