Дефекти на канализациона мрежа на 26.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Вера Јоциќ бр. 11 – приклучок на фекална канализација

ул. Октомвриска Револуција – реконструкција на дел од фекална канализација

ул. Никола Тесла – чистење на улична фекална канализација

ул.Белановска – чистење на улична фекална канализација

ул.Славиша Вајнер бр. 3 -чистење на фекален приклучок

Б.С. Лукоил (автопат) – чистење на фекален приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *