Дефекти на канализациона мрежа на 26.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ООУ Кочо Рацин -чистење на приклучна канализација

ул. Егејска Македонија – чистење на улична фекална канализација

ул. Миле Кипра – реконструкција на дел од улична фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *