Дефекти на канализациона мрежа на 27.05.2022

Published by Сашо Јаневски on

ЈЗУ Центар за јавно здравје Куманово – чистење на фекална канализација во болнички двор

ул Никола Тесла пред бр. 5 – чистење на фекален приклучок

ул. Трст – чистење на фекална канализација

ул. 3-та МУБ – санација на дел од атмосферска канализација

ул Октомвриска Револуција (Парк за миленици) – изработка на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *