Дефекти на канализациона мрежа на 27.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Пиринска Македонија – реконструкција на дел од фекална канализација

фабрика ФАМ Инженеринг во с. Младо Нагоричане – чистење на септичка јама

ул. Октомвриска Револуција – крак – чистење на ревизиони шахти


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *