Дефекти на канализациона мрежа на 28.07.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Пиринска Македонија – реконструкција на дел од фекална канализација

ул. АВНОЈ – чистење на сливници и сливни решетки

ул. Братство и Единство – чистење на сливници и сливни решетки


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *