Дефекти на канализациона мрежа на 29.03.2022

Published by Сашо Јаневски on

ОУ Толи Зордимус -чистење на шахти и приклучен канал на фекална канализација

ФЗЦ 11 Октомври – чистење на канал за отпадни води во круг на фабриката

ул. 3-та МУБ – санација на елементи на атмосфрска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *