Дефекти на канализациона мрежа на 29 07 2022

Published by Сашо Јаневски on

Ул.Есперанто бр.66 – чистење на фекален приклучок

Ул. Никола Тесла- чистење на атмосфеска канализација

Ул. Михајло Пупин- чистење на уличен канал

Ул. Јоско Илиевски-чистење на фекален приклучок


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *