Дефекти на канализациона мрежа на 29.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Доне Божинов, ул. 11 Октомври и ул. 11 Ноември -чистење на елементи на атмосферска канализација

ул. 4-ти Јули – реконструкција на дел од фекален канал

фабрика Стил-кон -чистење на септичка јама


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *