Дефекти на канализациона мрежа на 30.09.2022

Published by Сашо Јаневски on

Фабрика Стил кон -чистење на септичка јама

ул. 4 јули -реконструкција на дел од фекална канализација

ул. 11 Ноември – чистење на елементи на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *