Дефекти на канализациона мрежа на23.02.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 60 нас. Карпош-отпушување на запушен фекален канал;

ул. 3-та МУБ , ул. Индустриска и ул.3-та МУБ – чистење сливници и сливни решетки на атмосферска канализација;

ул. Страшко Арсов – чистење приклучок на фекална канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *