Дефекти на канализациона мрежа на 22.02.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. Ѓ. Петров (Гладно поле)-санација на ревизиони шахти со поставување нов шахтов капак на места каде истиот е украден;

ул. Моша Пијаде-чистење фекален канал;

ул. 3-та МУБ -чистење сливници

ул. Тодор Велков – чистење сливна решетка


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *