Дефекти на канализациона мрежа на 10.02.2022

Published by Сашо Јаневски on

ул. 40 нас. Карпош -запушена улична фекална канализација

ул. Б. Б. Гуцман -чистење на уличен фекален канал

ул. Наце Буѓони – чистење на уличен фекален канал

ул. 3-та МУБ – пробивање на запушен приклучен фекален канал

ул. 431 бр. 4 нас. Иго Тричковиќ -чистење на септичка јама

ул. Октомвриска Револуција -чистење на сливници и сливни решетки на атмосферска канализација


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *