Дефекти на 11.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Димитар Влахов бр. 32 и околни објекти – дефект на водоводна цевка
  • Детекција на дефекти на главен доводен вод Ф500
  • нас. Вера Которка детекција на дефекти поради намален притисок
  • ул. Јане Сандански контрола на притисок

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *