Дефекти на 12.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа:

  • ул. Драган Стопаревиќ бр. 6 – дефект на водоводен приклучок
  • ул. 443 нас. Игор Тричковиќ – дефект на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *