Дефекти 05.02.2021

Published by admin on

Интервенции на водоводна мрежа

  • м.в. Стари Лозја
  • ул. Бајрам Шабани
  • ул. Братство и Единство
  • нас. Черкези
  • деф. во круг на фабрика за чевли Реџија

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *