Дефекти 13.01.2020

Published by admin on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Есперанто
  • ул. Денко Драганов 
  • ОСУ Гоце Делчев
  • Главен доводен вод Ф508 од Липково до филтер станица (во круг на нова фабрика на ФЗЦ)

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *