Дефекти 13.12.2021

Published by admin on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. 528 нас. Ајдучка Чешма
  • ул. Ѓ.П.Стари бр.27 и околни објекти
  • ул. Миле Кипра
  • ул. Романовски пат 
  • ул. 11 Октомври бр. 5
  • ул. Османов Рид
  • ул. Миодраг Петровиќ

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *