Дефекти 15.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Васил Драгомански – ископ на шлицеви за изведба на бај-пас
  • ул. Тоде Думба – ископ на шлицеви за изведба на бај-пас
  • Челичен водоводен вод 406 од П.С. Бедиње до Филтер станица – дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *