Дефекти 18.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Published by Бобан Петрушевиќ on 18/02/2022

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. В.С.Бато – изместување на водомер
  • ул. Тоде Мендол – дефект на водоводна цевка
  • ул. Јане Сандански – детектирање на поцинкувани водоводни водови со трасер поради дислоцирање на водоводна цевка

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *