Дефекти 18.03.2021

Published by admin on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. 11 Ноември (од бр.1до бр.48) – сектор Бинго Башкими
  • бул. Октомвриска Револуција бр. 28а
  • м.в. Гладно поле
  • ул. Др. Рибар
  • Главен доводен вод Ф508 во с. Лопате

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *