Дефекти 19.10.2021

Published by admin on

Интервенции на водоводна мрежа
• ул. Србо Томовиќ
• ул. Димитар Влахов
• ул. Славиша Вајнер
• ООУ Крсте Мисирков
• м.в. Гладно Поле
• ул. 1 нас. Карпош
• нас. Черкези
• ул. Кирил и Методиј бр. 38


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *