Дефекти 22.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводна мрежа

  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводна цевка
  • ул. – дефект на водоводна цевка
  • ул. 6 Априла – дефект на водоводна цевка
  • нас. Черкези – дефект на водоводна цевка
  • ул. Никола Тесла – дефект на водоводен приклучок
  • ул. Народна Револуција (сектор Комитет) – сервис на водоводен затворач

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *