Дефекти 23.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • нас. Средорек – дефекти на водоводна мрежа (х 2)
  • ул. Патрис Лумумба бр. 6а – приклучување на исклучен приклучок
  • ул. Абдула Прешева – дефект на водоводна цевка
  • ООУ Крсте Мисирков – дефект на водоводна мрежа на школо
  • ул. Ѓорче Петров бр. 61 – поделба на приклучок во водомерна шахта


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *