Дефекти 24.02.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

Интервенции на водоводни мрежи:

  • ул. Ангел Дуцо – дефекти на водоводна мрежа
  • ул. Гоце Делчев (сектор Урет) – сервисирање на затворач на водоводна мрежа
  • ул. Ѓорче Петров (сектор Пин-петрол) – сервисирање на затворач на водоводна мрежа
  • ул. Киро Фетак бр. 48 – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Тоде Мендол – ископ на шахта за мерач на проток и притисок
  • Детекција на дефекти на водоводен вод Ф500 од с. Липково до филтер станица


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *